LEUTE

Împreună e mai bine!

Divide et impera (latină: „dezbină şi stăpâneşte”) este un principiu al puterii de stat bazat pe dezbinarea oamenilor de diferite culturi sau etnii, sau chiar cu diferite principii de viaţă, pentru ca acestora să le fie mai uşor impuse anumite reguli sau stil de viaţă.

Puterea adevărată se află însă în oameni. Indiferent de gradul de cultură, de educaţie, de culoarea pielii sau de etnie, dacă toţi suntem împreună pentru aceeaşi cauză, nu vom putea fi dezbinaţi. Şi fac aici o trimitere la ceea ce se întâmplă acum într-o parte a lumii şi  la reacţiile venite din exterior. Cu toţii ne dorim acelaşi lucru, cel mai probabil, pace şi libertate. Fiecare, pentru el şi familia lui, îşi doreşte mai apoi bunăstare şi sănătate. Putem oare combina aceste două interese, cel general şi cel personal? Putem să ne dorim la nivel global pace, libertate, sănătate şi bunăstare? Pentru noi toţi? Fără să discredităm acţiunile celor care fac ceva, fără să stăm impasibili, fără să ne implicăm acolo unde nu este necesar şi chiar fără să întoarcem privirea?

Mi-ar plăcea să fim ÎMPREUNĂ, mai degrabă decât în tabere. Mi-ar plăcea să ne căutăm privirile şi prezenţa, mai degrabă decât să ne evităm. Să ne zâmbim mai mult şi să ne deschidem braţele, decât să ne întoarcem spatele. Pentru că, indiferent de vremuri, Împreună e mai bine!

Cu preţuire,

Paula Ciupag şi întreaga echipă Leute

Gemeinsam ist besser!

Divide et impera (lateinisch: „teile und herrsche”) ist ein Prinzip staatlicher Macht, das darauf beruht, Menschen verschiedener Kulturen oder Ethnien oder sogar mit unterschiedlichen Lebensprinzipien zu trennen, um ihnen bestimmte Regeln oder Lebensstile leichter aufzwingen zu können.

Die eigentliche Macht liegt jedoch bei den Menschen. Unabhängig von Kultur, Bildung, Hautfarbe oder ethnischer Zugehörigkeit können wir uns nicht spalten lassen, wenn wir alle für dieselbe Sache eintreten. Und hier beziehe ich mich auf das, was jetzt in einem Teil der Welt geschieht, und die Reaktionen, die von außen kommen. Wir alle wollen das Gleiche, wahrscheinlich Frieden und Freiheit. Jeder möchte also für sich und seine Familie Wohlbefinden und Gesundheit. Können wir diese beiden Interessen, das allgemeine und das persönliche, miteinander verbinden? Können wir uns weltweiten Frieden, Freiheit, Gesundheit und Wohlbefinden wünschen? Für alle von uns? Ohne das Handeln derer, die etwas tun, zu diskreditieren, ohne untätig zu bleiben, ohne uns einzumischen, wo es nicht nötig ist, und sogar ohne wegzuschauen?

Ich möchte, dass wir ZUSAMMEN sind und nicht in Lagern leben. Ich möchte, dass wir die Augen und die Gegenwart des anderen suchen, anstatt uns zu meiden. Wir sollten mehr lächeln und unsere Arme öffnen, anstatt uns abzuwenden. Denn egal wie die Zeiten sind, gemeinsam ist besser!

Mit Liebe,

Paula Ciupag und das gesamte Team von Leute

Articolul anterior Articolul urmator

S-ar putea sa iti placa si

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu