LEUTE

Ce sărbătorim: Valentine’s Day sau Dragobete?

I-ai spus în dimineaţa asta „Te iubesc!” partenerului/partenerei tale de viaţă? De câte ori pe zi/săptămână/lună/an ar trebui să spunem „Te iubesc!” celor pe care îi iubim?

Începem luna februarie cu drag de… dragoste. În februarie ne amintim că este momentul să ne demonstrăm dragostea noastră faţă de partenerii noştri. Şi chiar avem, nu una, ci două zile dedicate iubirii: Valentine’s Day şi Dragobete.

Am dat o căutare pe Google să aflu care sunt poveştile din spatele acestor sărbători. Am găsit mai multe variante pentru fiecare sărbătoare în parte. Ideea principală despre Dragobete este că acesta a fost fiul Babei Dochia. De aici diferenţele din poveşti sunt atât de mari încât m-au contrariat.

Despre Valentin am aflat că nu are o bază creştină, deşi s-au tot făcut speculaţii de-a lungul vremurilor. S-a pornit de la un zvon împrăştiat prin secolul al II-lea. Apoi, diferiţi poeţi au amintit în operele lor, despre ziua Sf. Valentin ca ocazie specială de manifest al dragostei.

Cum se sărbătoresc cele două sărbători?

Tradiţiile diferă de la o regiune la alta pentru ambele sărbători. Dragobetele se sărbătoreşte în data de 24 Februarie, şi în ajun, în unele zone, fetele nemăritate îşi pun busuioc sfinţit sub pernă în speranţa de a-şi visa şi a-şi întâlni ursitul. În alte locuri, în dimineaţa de Dragobete, fetele adună zăpadă (despre care se crede că ar fi zăpada zânelor) pe care o topesc şi apoi îşi clătesc faţa cu apa rezultată, pentru a deveni la fel de frumoase precum zânele zăpezilor. Băieţii culeg primele flori ale anului, pentru a le oferi fetelor. Seara, fetele şi băieţii se întâlnesc şi petrec timp împreună.

Sfântul Valentin se sărbătoreşte pe 14 februarie. Sărbătoarea a fost preluată şi adaptată în aproape toată lumea. Fiecare ţară a adăugat câte ceva specific acestei zile, dar în principiu, mai peste tot, sărbătorirea acesteia are un punct comun: dulciurile şi darurile oferite persoanei iubite.

Câtă importanţă dăm acestor sărbători? Cum ne pregătim pentru ele? Observ adesea efortul pe care îl depunem în pregătirea acestor zile, pentru ca ele să fie magice. Cheltuim, aranjăm, ne dichisim. De multe ori investim atâta energie în crearea perfecţiunii încât nu ne mai rămâne vlagă pentru perechea noastră. Eu propun să sărbătorim prin iubire, nicidecum prin daruri scumpe. Nimic nu este mai important decât momentele alături de partenerii de viaţă. Iubeşti! Spune-o lui sau ei! Strig-o lumii întregi!… Pentru că nimic nu e mai frumos şi mai sublim decât iubirea. Şi arată-ţi dragostea în orice zi. Nu aştepta o ocazie specială să o faci. Iubeşte şi-n ianuarie, iubeşte şi-n martie. Ciocolată şi flori poţi oferi dintr-o zi de marţi din mai. Sau într-o seară de septembrie. Sau oricând.

Revin la întrebările mele de la început: De câte ori pe zi/săptămână/lună/an ar trebui să spunem „Te iubesc!”? Răspunsul este: de câte ori simţi! Niciodată nu e prea mult! Şi niciodată dragostea nu va avea efecte adverse!

DEUTSCH

Was wir feiern: Valentinstag oder Dragobete?

Haben Sie heute Morgen zu Ihrem Partner „Ich liebe dich!” gesagt? Wie oft pro Tag/Woche/Monat/Jahr sollten wir sagen „Ich liebe dich!”, für diejenigen, die wir lieben?

Wir beginnen den Monat Februar mit der Liebe… der Liebe.

Im Februar erinnern wir uns daran, dass es an der Zeit ist, unseren Partnern unsere Liebe zu zeigen. Und wir haben sogar gleich zwei Tage, die der Liebe gewidmet sind: Valentinstag und Dragobete.

Ich habe eine Google-Suche durchgeführt, um die Geschichten hinter diesen Feiertagen herauszufinden. Ich habe zu jedem Feiertag mehrere Varianten gefunden. Dragobete soll der Sohn des Dochia Baba gewesen sein. Daher sind die Unterschiede in den Geschichten so groß, dass es mich geärgert hat.

Über Valentine habe ich herausgefunden, dass es keine christliche Grundlage gibt, auch wenn es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Spekulationen darüber gab. Sie geht auf ein Gerücht zurück, das im 2. Dann erwähnten verschiedene Dichter in ihren Werken den Valentinstag als eine besondere Gelegenheit, die Liebe zu bekunden.

Wie werden die beiden Feiertage gefeiert?

Die Traditionen für beide Feiertage sind von Region zu Region unterschiedlich. Der „Dragobete“ wird am 24. Februar gefeiert, und am Vorabend legen unverheiratete Mädchen in manchen Gegenden heiliges Basilikum unter ihr Kopfkissen, in der Hoffnung, von ihrem Liebsten zu träumen und ihn zu treffen. In anderen Orten sammeln die Mädchen am Morgen von Dragobete Schnee (der als Feenschnee gilt), den sie schmelzen und sich dann mit dem daraus resultierenden Wasser das Gesicht waschen, um so schön wie Schneefeen zu werden. Die Jungen pflücken die ersten Blumen des Jahres, um sie den Mädchen zu schenken. Am Abend treffen sich die Mädchen und Jungen und verbringen Zeit miteinander.

Der Valentinstag wird am 14. Februar gefeiert. Der Feiertag wurde fast überall auf der Welt aufgegriffen und angepasst. Jedes Land hat dem Tag etwas Spezielles hinzugefügt, aber im Prinzip haben die meisten Länder eines gemeinsam: Süßigkeiten und Geschenke für Ihre Lieben.

Welchen Stellenwert messen wir diesen Feiern bei? Wie bereiten wir uns auf sie vor? Ich stelle oft fest, wie viel Mühe wir uns geben, um diese Tage vorzubereiten, damit sie magisch werden. Wir geben Geld aus, wir arrangieren und verkleiden uns. Wir investieren oft so viel Energie in die Perfektion, dass wir keine Energie für unseren Partner übrig haben.

Ich schlage vor, wir feiern mit Liebe, nicht mit teuren Geschenken. Nichts ist wichtiger als die Momente mit unseren Partnern im Leben. Liebe! Sagen Sie es ihm oder ihr! Schreit es in die Welt hinaus!… Denn nichts ist schöner und erhabener als die Liebe. Und zeigen Sie jeden Tag Ihre Liebe. Warten Sie nicht auf einen besonderen Anlass, um es zu tun. Liebe im Januar, Liebe im März. Schokolade und Blumen, die man an einem Dienstag im Mai verschenken kann. Oder an einem Septemberabend Oder zu jeder Zeit.

Zurück zu meinen eingangs gestellten Fragen: Wie oft pro Tag/Woche/Monat/Jahr sollten wir „Ich liebe dich!” sagen? Die Antwort lautet: so oft Sie Lust haben! Es ist nie zu viel! Und die Liebe wird niemals nach hinten losgehen!

un articol de Diana Mîndrilă

Articolul anterior Articolul urmator

S-ar putea sa iti placa si

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu