LEUTE, Lifestyle

Recunoştinţa ne face fericiţi!

„Recunoştinţa este cea mai sănătoasă emoţie umană. Cu cât eşti mai recunoscător pentru ceea ce ai, cu atât vei avea mai multe lucruri pentru care să mulţumeşti Universului.” – Zig Ziglar.

Dragi cititori şi cititoare, anul 2022 se apropie de final. E vremea recunoştinţei pentru toate momentele frumoase trăite peste an, pentru toţi oamenii pe care i-am cunoscut, pentru toate lecţiile pe care le-am învăţat. E vremea retrospectivei, a tihnei, a mulţumirii, a faptelor bune şi a preţuirii.

A fost un an dificil pentru fiecare dintre noi şi pentru lumea-ntreagă. Pandemia a lăsat locul războiului, care a adus haosul în lume şi suferinţa. Ne-am temut de boală timp de doi ani, pentru ca mai apoi să ne temem de tragedia adusă de bombe, iar în ultimele luni de neputinţa de a ţine pasul cu creşterile halucinante ale preţurilor pe toate fronturile. E clar că nu sunt cele mai prietenoase vremuri, dar, ca de fiecare dată, ne suntem datori nouă înşine să privim jumătatea plină a paharului. Ne suntem datori nouă şi celor dragi cu acel dram de curaj de a merge mai departe, cu încrederea în propriile forţe, cu speranţa că lucrurile vor intra pe un făgaş normal, oricât de imposibil ar părea uneori.

Anul acesta, noi – echipa Leute – am ajuns în sute de case şi mii de ochi ne-au privit. De la o ediţie la alta am îndrăznit să întindem mai mult aripile, iar oameni buni au simţit că trebuie şi pot să ne sprijine zborul timid şi au făcut-o. Aceia sunteţi dumneavoastră, cititorii, dar şi oamenii care au participat la interviuri, care şi-au spus poveştile, care s-au alăturat echipei, care au cumpărat o revistă doar pentru a o da mai departe, oameni care ne-au purtat revista în lume. Şi aşa a trecut primul an, anul de teamă şi încercări, anul de test. Vă mulţumim infinit pentru încredere şi vă invităm să continuăm aventura aceasta, oricât de potrivnice ar fi vremurile. O rază de soare, oricât de mică, poate lumina o încăpere scăldată în întuneric.

Cu recunoştinţă,

a voastră Paula Ciupag şi echipa Leute

DEUTSCH

Dankbarkeit macht uns glücklich!

„Dankbarkeit ist die gesündeste menschliche Emotion. Je dankbarer du für das bist, was du hast, desto mehr Dinge wirst du dem Universum zu verdanken haben.” – Zig Ziglar.

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Es ist an der Zeit, dankbar zu sein für all die schönen Momente, die wir im Laufe des Jahres erlebt haben, für all die Menschen, die wir kennen gelernt haben, für all die Lektionen, die wir gelernt haben. Es ist eine Zeit des Rückblicks, des Feierns, des Dankes, der guten Taten und der Wertschätzung.

Es war ein schwieriges Jahr für jeden von uns und für die Welt. Aus einer Pandemie ist ein Krieg geworden, der Chaos und Leid über die Welt gebracht hat. Zwei Jahre lang fürchteten wir uns vor Krankheiten, dann vor der Tragödie, die Bomben mit sich brachten, und in den letzten Monaten vor der Unfähigkeit, mit den schwindelerregenden Preissteigerungen an allen Fronten Schritt zu halten. Natürlich sind dies nicht die freundlichsten Zeiten, aber wie immer sind wir es uns selbst schuldig, das Glas halb voll zu sehen. Wir sind es uns selbst und unseren Lieben schuldig, den Mut zu haben, weiterzumachen, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und zu hoffen, dass die Dinge wieder ins Lot kommen, auch wenn es manchmal unmöglich erscheint.

Dieses Jahr haben wir – das Leute-Team – Hunderte von Häusern erreicht und Tausende von Augen haben uns beobachtet. Von Ausgabe zu Ausgabe haben wir uns mehr getraut, und gute Leute hatten das Gefühl, sie müssten und könnten unseren zaghaften Flug unterstützen, und sie taten es. Das sind Sie, die Leserinnen und Leser, aber auch die Menschen, die an den Interviews teilgenommen haben, die ihre Geschichten erzählt haben, die sich dem Team angeschlossen haben, die ein Magazin gekauft haben, um es weiterzugeben, Menschen, die unser Magazin in die Welt getragen haben. Und so verging das erste Jahr, das Jahr der Angst und der Prüfung, das Jahr der Bewährung. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und laden Sie ein, dieses Abenteuer fortzusetzen, auch wenn die Zeiten ungünstig sind. Ein Sonnenstrahl, und sei er noch so klein, kann einen dunklen Raum erhellen.

Mit Dankbarkeit,

Ihre Paula Ciupag und das Leute-Team

Articolul anterior Articolul urmator

S-ar putea sa iti placa si

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu