LEUTE, Lifestyle

Oferă şi vei primi!

Despre asta este totul. Într-o relaţie, în familie, în societate, în viaţă. Când vei ajunge să faci asta fără aşteptări, vei primi mult mai mult decât atunci când încerci cu toate forţele să te autodepăşeşti, să-ţi faci prieteni mulţi, să câştigi bine.
Când spun oferă nu mă refer la ceva anume, ci la orice, de la donaţii, informaţii, până la timp, ascultare, sprijin moral, iubire.
Şi pentru că tot ce vei găsi în această revistă implică foarte mulţi oameni şi adevărate comunităţi, te invit să citeşti cu atenţie şi să observi cum fiecare dintre protagoniştii articolelor, dar şi toţi cei implicaţi au ales mai întâi să ofere şi abia apoi au primit: succes, sprijin, loialitate, iubire, bani, etc.
Eu am ales să mă implic în campanii umanitare, în organizarea de evenimente, în promovarea ţării mele şi în tot ce pot, atât cât pot. Rezultatul? Creşterea uimitoare din ultimii doi ani a mea personală, a proiectului Leute şi a oamenilor din echipa mea.
În concluzie, niciodată nu începe cu: eu vreau…, ci cu: eu pot să… Vei vedea schimbarea!

Cu aleasă preţuire,
a ta Paula Ciupag

Gebt und du wirst etwas zurückbekommen!

Das ist es, worum es geht. In einer Beziehung, in der Familie, in der Gesellschaft, im Leben. Wenn du das ohne Erwartungen tust, bekommst du so viel mehr, als wenn du dich anstrengst, dich zu verbessern, viele Freunde zu finden, gutes Geld zu verdienen.
Wenn ich „geben” sage, dann meine ich nicht irgendetwas Bestimmtes, sondern alles, von Spenden über Informationen bis hin zu Zeit, moralischer Unterstützung und Liebe.
Und weil alles, was du in dieser Zeitschrift finden wirst, viele Menschen und Gemeinschaften betrifft, lade ich dich ein, aufmerksam zu lesen und zu bemerken, wie jeder der Protagonisten in den Artikeln, aber auch alle anderen Beteiligten, sich dafür entschieden haben, zuerst zu geben und erst dann zu empfangen: Erfolg, Unterstützung, Loyalität, Liebe, Geld, und vieles mehr.
Ich habe mich entschieden, mich an humanitären Kampagnen zu beteiligen, Veranstaltungen zu organisieren, für mein Land zu werben und alles zu tun, was ich kann, so viel ich kann. Und das Ergebnis? Das erstaunliche Wachstum meiner Person, des Leute-Projekts und der Menschen in meinem Team in den letzten zwei Jahren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nie mit: Ich will… beginnt, sondern mit: Ich kann…. Du wirst die Veränderung sehen!

Mit liebsten Grüßen,
Deine Paula Ciupag

Articolul anterior Articolul urmator

S-ar putea sa iti placa si

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu