INFO UTILE, LEUTE

AI – Prieten sau duşman? Inteligenţa artificială şi protecţia datelor noastre

Inteligenţa artificială (AI) devine din ce în ce mai integrată în societatea noastră de astăzi şi devine din ce în ce mai importantă. Limita dintre realitate şi iluzie dispare din ce în ce mai mult, iar impactul AI asupra vieţii noastre de zi cu zi este de neoprit.

Dar ce este AI şi ce influenţă are ea în viaţa noastră?

Inteligenţa artificială, sau pe scurt AI, se referă la capacitatea maşinilor de a îndeplini sarcini care ar necesita în mod normal inteligenţa umană. Impactul AI asupra vieţilor noastre astăzi este de amploare şi divers. De la recomandări personalizate în magazinele online până la maşini cu conducere autonomă şi diagnosticare medicală – AI este prezentă în multe domenii. Cu toate acestea, există şi preocupări cu privire la problemele etice şi protecţia datelor cu caracter personal asociate cu utilizarea AI.

De asemenea, în social media AI a devenit din ce în ce mai popular şi este folosit într-o varietate de moduri. Un efect pozitiv este personalizarea conţinutului, care permite utilizatorilor să primească postări şi informaţii relevante. Acest lucru poate îmbunătăţi experienţa utilizatorului şi poate creşte implicarea pe o varietate de platforme de social media.

„Cea mai mare ameninţare?”

Cu toate acestea, inteligenţa artificială poate avea şi efecte negative, cum ar fi răspândirea informaţiilor false prin imagini, videoclipuri şi înregistrări audio distorsionate. În plus, sentimentul valorii şi a personalităţii noastre poate fi influenţat în mod deosebit negativ, deoarece reprezentarea oamenilor în fotografii sau videoclipuri este puternic distorsionată de filtre şi AI pentru a prezenta o dimensiune a corpului şi un aspect ideal, perfect. Acest lucru ne poate afecta stima de sine, dar şi încrederea în sine. Este important să examinăm critic impactul AI în reţelele sociale şi să luăm măsuri pentru a minimiza riscurile potenţiale.

Potrivit miliardarului american de tehnologie Elon Musk, inteligenţa artificială reprezintă „cea mai mare ameninţare” la adresa umanităţii şi a explicat că pentru prima dată ne aflăm într-o situaţie în care „există ceva care va fi mult mai inteligent decât acea cea mai inteligentă persoană”. Şeful Tesla a făcut această declaraţie în timpul unei conferinţe despre securitatea AI în Marea Britanie.

UE: Prima lege AI din lume

În viitor, în UE se vor aplica reguli mai stricte pentru utilizarea inteligenţei artificiale. După lungi negocieri, reprezentanţii din Parlamentul European şi din statele UE au convenit asupra regulilor în decembrie 2023 la Bruxelles. Parlamentul UE o descrie drept prima lege a IA din lume.

Legea a fost propusă iniţial de Comisia UE în aprilie 2021, iar acesta prevede că sistemele AI trebuie împărţite în diferite grupuri de risc. Pentru aplicaţiile cu riscuri potenţiale mai mari, cerinţele ar trebui, de asemenea, să fie mai mari.

Şi în Germania, orientările şi legile AI sunt foarte importante pentru a reglementa utilizarea AI în conformitate cu orientările privind protecţia datelor. Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR/DGSVO) este ghidul fundamental în Germania care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal. Companiile care folosesc tehnologii AI trebuie să se asigure că sunt respectate reglementările privind protecţia datelor şi că confidenţialitatea utilizatorilor este protejată.

Cum ne putem proteja datele de pe Internet şi cum infractorii folosesc diverse metode pentru a obţine informaţii confidenţiale?

Aflaţi din Revista Leute, ediţia 15! O găsiţi AICI!

un articol de

Andreea Golban, APS CV & Consulting

Was ist KI und welchen einfluss nimmt es in unser Leben

KI, oder Künstliche Intelligenz wird in unserer heutigen Gesellschaft zunehmend integriert und gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwindet zunehmend, und die Auswirkungen von KI auf unsere täglichen Leben sind unaufhaltsam.

Künstliche Intelligenz, oder kurz KI, bezieht sich auf die Fähigkeit von Maschinen, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern würden. Der Einfluss von KI auf unser Leben ist heutzutage weitreichend und vielfältig. Von personalisierten Empfehlungen in Online-Shops über selbstfahrende Autos bis hin zur medizinischen Diagnose – KI ist in vielen Bereichen präsent. Es gibt jedoch auch Bedenken hinsichtlich ethischer Fragen und des Datenschutzes im Zusammen-hang mit dem Einsatz von KI.

Auch in Soziale Medien ist KI immer beliebter geworden und wird auf vielfältige weise eigesetzt. Ein positiver Effekt besteht in der Personalisierung von Inhalten, die es Nutzern ermöglicht relevante Beiträge und Informationen zu erhalten. Das kann die Benutzererfahrung verbessern und die Interaktionen auf den verschiedensten Social Media Plattformen erhöhen. Allerdings kann KI auch negative Auswirkungen haben, wie beispielsweise die Verbreitung von Falschinformationen durch verfälschte Bilder, Videos und Tonaufnahmen Darüber hinaus kann unser Wert gefühlt und Personalität besonders negativ beeinflusst werden, da die realistische Darstellung von Menschen in Fotos oder Videos stark von Filtern und KI verfälscht wird, um ein ideales Körpermaß und Schönheit zu präsentieren. Dies kann unser Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Auswirkungen von KI in sozialen Medien kritisch zu hinterfragen und Maßnahmen zu ergreifen, um potenzielle Risiken zu minimieren.

Nach Aussage der US-Tech-Milliardär Elon Musk stellt künstliche Intelligenz die “größte Bedrohung“ für die Menschheit dar. Er erklärte, dass wir zum ersten Mal in einer Situation sind in der es„es etwas gibt, das weitaus intelligenter sein wird als der intelligenteste Mensch“. Diese Aussage traf der Tesla Chef während einer Konferenz zur KI-Sicherheit in Großbritannien. 

EU: Erstes KI-Gesetz weltweit

In der EU sollen zukünftig strengere Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz gelten. Nach langen Verhandlungen einigten sich die Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Staaten imDezember in Brüssel auf Regeln. Das EU-Parlament bezeichnet es als das weltweit erste KI-Gesetz.

Ursprünglich wurde das Gesetz von der EU-Kommission im April 2021 vorgeschlagen. Es sieht vor, dass KI-Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Für Anwendungen mit höheren potenziellen Gefahren sollen auch die Anforderungen höher sein.

Auch In Deutschland sind KI-Richtlinien und Gesetze entscheidend, um den Einsatz von KI im Einklang mit dem Datenschutzrichtlinien zu regulieren. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt in Deutschland als grundlegende Richtlinie, die die Verarbeitung von personenbezogenen Daten regelt. Unternehme die KI-technologien einsetzen müssen sicherstellen das die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden und die Privatsphäre der Nutzergeschützt wird.

Wie können wir unsere Daten im Internet schützen?

ein Artikel von Andreea Golban, CEO APS

Articolul anterior Articolul urmator

S-ar putea sa iti placa si

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu