LEUTE

REGULAMENTUL oficial al concursului cu premii “Leute îşi premiază cititorii”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul acestui concurs este Leute Magazin, companie cu sediul în Augsburg, Germania, reprezentata prin doamna Ciupag Paula, in calitate de fondator.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).
 


1.2. Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, pe intreaga durata de desfasurare a concursului si il puteti vizualiza pe site-ul revistei Leute la adresa www.pasulinfata.ro
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, oricare dintre conditiile desfasurarii Concursului, precum si dreptul de a suspecta sau inceta oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice astfel de eventuale modificări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public la adresa web (link) pe site-ul revistei Leute cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa fie aplicate.
 
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Germaniei.
 
SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul se desfasoara in perioada 1 August 2022 – 20 August 2022, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice si juridice cu rezidenta in Germania, care au comandat revista Leute până la data de 20 August inclusiv.

Nu pot participa redactorii şi membrii echipei, precum si membrii familiilor acestora (pana la rudele de gradul II inclusiv).
 
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a participa la concurs, orice persoana trebuie sa fi cumparat de la magazine sau sa comande minim o revista Leute pana la data terminarii concursului, precizata la punctul 4. Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul concursului.
Datele de contact ale participantilor sunt inregistrate si vor fi folosite pentru desemnarea castigatorilor.
Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, in ziua de 20 August 2022 si vor fi publicati in revista Leute si pe site-ul nostru.
La sfarsitul concursului, respectand termenele stabilite prin prezentul Regulament, vor fi desemnati trei castigatori.
 
6. PREMIILE CONCURSULUI
Premiile puse in joc prin “Leute îşi premiază cititorii 2022” sunt prezentate public pe www.pasulinfata.ro. Valoarea totala comerciala a premiilor ce pot fi acordate castigatorilor concursului este de aproximativ 550 euro (suma include TVA).
Niciunul dintre premiile concursului nu pot fi inlocuite cu contravaloarea in bani a acestora ori cu un alt premiu din cele prezentate, bun sau serviciu.
 
7. PROCEDURA PRIVIND REVENDICAREA, VALIDAREA SI ATRIBUIREA PREMIILOR
Extragerea va avea loc in 20 August 2022.
Toti castigatorii concursului, vor fi contactati telefonic de catre organizator pentru validare. Un castigator va putea intra in posesia unui singur premiu.
 Livrarea premiilor se va face pana la data de 30 August 2022, insa nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la validarea fiecarui castigator.
LEUTE MAGAZIN nu raspunde de corectitudinea angajatilor care se ocupa de transportul premiilor, de anumite daune cauzate in urma acestuia sau de pierderea lor. De asemenea acesta nu raspunde de intarzierile cauzate de Deutsche Post/curier pentru ca adresele transmise sunt incomplete, gresite sau de absenta castigatorului de la domiciliu.
 
8. RESPONSABILITATE
Prin participarea la acest concurs, toti participantii si castigatorii sunt de acord si se oblige sa respecte toate conditiile si cerintele prevazute in prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantiilor si eventualilor castigatori.
 
9. CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu legea in vigoare, organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs.
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul organizarii si desfasurarii concursului. Participantii sunt de acord ca datele lor sa fie utilizate, in conditiile legii pentru validarea castigatorilor, in scopul publicarii listei persoanelor desemnate ca si castigatoare pe site-ul www.pasulinfata.ro  si in cadrul revistei Leute, precum si in scopul atribuirii efective a premiilor catre castigator.
 La cererea expresa, in scris, a participantilor, organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.
 
10. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN
Prezentul concurs poate inceta oricand inainte de termen, insa numai in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua concursul.
Daca concursul va inceta inainte de termen, organizatorul trebuie sa anunte public aceasta decizie.
 
 
11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila.
 
13. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial al concursului si va comunica imediat modificarile aduse pe site-ul revistei Leute.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la e-mail leutemagazin@gmail.com .

Articolul anterior Articolul urmator

S-ar putea sa iti placa si

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu