LEUTE

Pentru tine…

Pentru tine e primul plânset, la fel şi primul zâmbet. Spre tine sunt primii paşi, în mâinile tale întinse e sprijinul şi tăria.

În ochii blânzi e alinarea şi dârzenia, mândria şi curajul. În mâinile muncite e puterea şi stăruinţa. În gândul bun e binecuvântarea şi în inima frântă e agonia şi iubirea deopotrivă.

Cum poţi? De unde îndârjirea de-a nu privi în urmă şi unde cauţi tu sprijin, când noi n-avem măcar… credinţă? Cum poţi să speri, să uiţi, să dăruieşti, fără să vrei, fără să ceri şi da, chiar fără să primeşti?

Răspunsul este atât de simplu. Eşti mamă, iar mamele asta fac. Ele poartă pe umerii lor fragili munţi întregi de griji, de temeri, de nevoi. Şi culmea e, că le transformă, pe toate, pentru noi în iubire. Nemăsurată, necondiţionată, doar iubire.

Şi singurul Fiu, care i-a întors cu adevărat iubirea mamei Sale şi lumii întregi a fost Fiul Tatălui. Căci asta este în esenţă Sărbătoarea Paştelui, dăruire, sacrificiu, iubire şi iertare pentru noi toţi.

Cu mamele şi al lor 8 Martie începe primăvara, să ne bucurăm că le avem şi să le spunem că le iubim. Cu Paştele începe iubirea aproapelui, să facem curăţenie în sufletul nostru şi să ne punem haina bunătăţii, a iertării şi apoi a mulţumirii către Cer.

Vă dorim o primăvară frumoasă şi Sărbători Pascale Binecuvântate cu pace şi sănătate!

Cu preţuire,

Paula Ciupag şi întreaga echipă Leute


Für dich…

Für dich ist das erste Weinen und auch das erste Lächeln ist für dich. Zu dir richten sich die ersten Schritte, in deinen ausgestreckten Händen liegt Unterstützung und Kraft.

In deinen sanften Augen liegt Trost und Kraft, Stolz und Mut. In deiner Hände Arbeit ist  Kraft und Standhaftigkeit. In guten Gedanken ist Segen, im gebrochenen Herzen ist Schmerz und Liebe gleichermaßen.

Wie schaffst du das? Woher nimmst du diese Kraft, nicht zurückzublicken, und woher nimmst du die Unterstützung, wenn wir nicht einmal… den Glauben haben? Wie kannst du hoffen, vergessen, geben, ohne zu wollen, ohne zu verlangen und ja, auch ohne etwas zu erhalten ?

Die Antwort ist ganz einfach. Du bist Mutter, und Mütter tun so etwas. Sie tragen auf ihren zarten Schultern ganze Berge von Sorgen, Ängsten und Nöten. Und das Beste daran ist, dass sie alldieses in Liebe für uns verwandeln. Bedingungslos, nur Liebe.

Und der einzige Sohn, der die Liebe seiner Mutter und der ganzen Welt wirklich erwiderte, war der Sohn des Vaters. Denn dies ist im Wesentlichen das Osterfest, Hingabe, Opfer, Liebe und Vergebung für uns alle.

Mit den Müttern und dem 8. März beginnt der Frühling, und wir sollen uns freuen, dass wir sie haben und ihnen sagen, dass wir sie lieben. Mit Ostern beginnt die Nächstenliebe, lasst uns unsere Seelen reinigen und das Gewand der Güte, der Danksagung an den Himmel und der Vergebung anziehen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling und ein gesegnetes Osterfest mit Frieden und Gesundheit!

Mit Liebe,

Paula Ciupag und das gesamte Team von Leute

Articolul anterior Articolul urmator

S-ar putea sa iti placa si

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu